Kurs SEP G3 – uprawnienia gazowe

eMKa Szkolenia prowadzi kursy pozwalające uzyskać uprawnienia SEP Grupa 3, które zwiększą Twoją wartość na rynku pracy.

Uprawnienia SEP G3 – dla kogo?

Kurs SEP -uprawnienia gazowe

Szkolenie SEP skierowane jest do osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem instalacji i sieci gazowych w zakresie:

 • obsługi,
 • konserwacji,
 • remontów,
 • montażu,
 • kontrolno-pomiarowym

urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających gaz oraz:

 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 • sieci gazowe do 0,5 MPa i powyżej
 • urządzenia i instalacje gazowe
 • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa oraz powyżej 5 kPa
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 • turbiny gazowe.

Eksploatacja a dozór

Rozporządzenie Ministra Gospodarki dzieli charakter prac na dwie kategorie:
 • Eksploatacja, przez którą rozumie się prace z zakresu obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym (świadectwo kwalifikacyjne E)
 • Dozór, przez któy rozumie się kierowanie osobami wykonującymi czynności eksploatacyjne, a także stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (świadectwo kwalifikacyjne D).
Zapisując się na kurs SEP Grupa 2 w eMKa Szkolenia możesz wybrać, które uprawnienia chcesz uzyskać.

Egzamin SEP G3

Po ukończeniu kursu i zdaniu ustnego egzaminu uczestnik otrzymuje państwowe świadectwo kwalifikacji, wydane przez Komisję Kwalifikacyjną. Świadectwo kwalifikacji SEP jest ważne przez 5 lat.

Wymagania wobec uczestnika

Aby zapisać się na szkolenie SEP G2 – uprawnienia elektryczne musisz mieć skończone 18 lat.

Rozszerz swoje kwalifikacje wybierając inne kursy eMKa Szkolenia:

Prowadzimy również szkolenia grupowe na terenie zakładu pracy. Informacji o organizacji szkoleń zakładowych udzielają nasi konsultanci pod numerami.

32 230 87 98..99   •   534 299 534   •   530 311 865 •   biuro@emkaszkolenia.pl