Szkolenia, kurs SEP Bielsko Biała zdobądź praktyczną wiedzę i uprawnienia

Firma eMKa Szkolenia świadczy kompleksowe usługi podnoszące kwalifikacje zawodowe osób w zakresie tzw. uprawnień SEP, w tym kursy wraz z egzaminami Eksploatacji i Dozoru:

Kurs sep na uprawnienia elektryczne do 1KV lub powyżej

(G1)

Kurs sep na uprawnienia elektryczne do 1KV lub powyżej

Uprawnienia grzewcze - również dla palaczy CO

(G2)

Uprawnienia grzewcze - również dla palaczy CO

Uprawnienia gazowe

(G3)

Uprawnienia gazowe

Oferujemy ponadto:

  • praktyczne szkolenia pomiarowe
  • kursy elektryka-montażysty dla początkujących
  • seminaria dokształcające, dopasowane do potrzeb Klienta

Swoją wieloletnią działalność prowadzimy we współpracy z komisją kwalifikacyjną powołaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wykwalifikowanymi i doświadczonymi wykładowcami oraz instruktorami.

Mapa Bielsko Biała

Szkolenie, kurs SEP z egzaminem na uprawnienia G1 (elektryczne), G2 (grzewcze/cieplne/energetyczne), G3 (gazowe G)

Szkolenie, kurs SEP z egzaminem na uprawnienia G1 (elektryczne), G2 (grzewcze/cieplne/energetyczne), G3 (gazowe G)

W ofercie eMKa Szkolenia znajdziesz kursy tzw. SEP-owskie, a także egzaminy na uprawnienia elektryczne, grzewcze bądź gazowe w następujących formach:

  • szkolenia stacjonarne otwarte w Bielsku Białej i w ponad 20 innych miastach Polski (dedykowane pojedynczym osobom, jak i niewielkim grupom)
  • szkolenia stacjonarne zamknięte dla grup co najmniej 10-osobowych organizowane na indywidualne zlecenia firm; kursy w tej formie wraz z egzaminami odbywają się na terenie całego kraju
  • szkolenia otwarte online w formie wideokonferencji
  • odbywają się codziennie w cyklach 3-godzinnych i kończą egzaminami na uprawnienia G1, G2, G3 (na ten rodzaj kursów zapisują się zazwyczaj pojedyncze osoby lub niewielkie grupy pracowników)
  • szkolenia zamknięte online w formie wideokonferencji, które odbywają się w dowolnym, ustalonym wspólnie z Klientem terminie (forma dedykowana grupom zorganizowanym, co najmniej 10-osobowym; kurs może dotyczyć jednej lub wszystkich trzech grup uprawnień – G1, G2 i G3)
  • szkolenia w formie samokształcenia, bazujące na otrzymanych od firmy eMKa Szkolenia materiałach edukacyjnych, zakończone egzaminem online w formie indywidualnego połączenia wideo z państwową komisją kwalifikacyjną

Szkolenie, kurs SEP w Bielsku Białej Co musisz wiedzieć?

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną oraz aktualne potrzeby Klientów, nasza firma oferuje szkolenia ONLINE (wideokonferencje) oraz e-learning (samokształcenie). Ze swej strony zapewniamy materiały edukacyjne (pliki elektroniczne i filmy szkoleniowe przygotowane przez naszych wykładowców).

Jednocześnie niezmiennie prowadzimy szkolenia stacjonarne w Bielsku Białej, ściśle przestrzegając zaleceń GIS oraz MZ. W szkoleniach mogą brać udział osoby pełnoletnie. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik kursu otrzymuje państwowe imienne świadectwo kwalifikacji, wydane przez komisję kwalifikacyjną (ważne przez 5 lat). Dokument ten jest respektowany na terenie całej Polski oraz w krajach Unii Europejskiej.

Aby zapisać się na szkolenie, wystarczy skorzystać z formularza zgłoszeniowego na naszej stronie internetowej lub wysłać do nas e-mail zgłoszeniowy. Zespół eMKa Szkolenia skontaktuje się z każdym uczestnikiem w celu ustalenia terminu oraz godziny szkolenia bądź egzaminu.

Dlaczego warto zainwestować w kurs w Bielsku Białej?

Przed osobą, która ukończyła kurs SEP w Bielsku Białej i zdała egzamin państwowy, otwierają się zupełnie nowe możliwości zawodowe. Posiadanie państwowego imiennego świadectwa kwalifikacji skutecznie poprawia pozycję ich posiadacza na rynku pracy, Sektor elektroenergetyczny, to dynamicznie rozwijająca się gałąź przemysłu w Polsce i UE.

Terminarz szkoleń SEP Bielsko Biała

eMKa Szkolenia umożliwia uzyskanie świadectw
kwalifikacji w formie stacjonarnej oraz online.

Kursy energetyczne Bielsko Biała w wersji online

Oferujemy duży wybór terminów kursów online (w dni robocze i w soboty). Szkolenie kończy się egzaminem w formie indywidualnego połączenia wideo z komisją kwalifikacyjną. Kursy elektroenergetyczne online (wideokonferencje), w tym interaktywne wykłady mają wiele zalet: dają możliwość swobodnej konwersacji z prowadzącym, zadawania pytań i rozwiewania pojawiających się podczas szkoleń online wątpliwości.

W naszej ofercie znaleźć można ponadto e-learning, czyli samokształcenie. Forma ta dedykowana jest przede wszystkim osobom chcącym odnowić wcześniej posiadane uprawnienia elektroenergetyczne. Uczestnik szkolenia otrzymuje dostęp do materiałów edukacyjnych z zakresu wybranej grupy uprawnień. Może przygotowywać się do egzaminu online we własnym tempie. Termin egzaminu ustalany jest indywidualnie z Klientem.

Egzaminy online przed komisją kwalifikacyjną odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 9:00- 13:00 i 18:00-20:00; trwają ok. 10 min./os).

Wolisz szkolenie SEP online? Chcesz zdać egzamin bez wychodzenia z domu?

Zapisz się na szkolenie on-line za pośrednictwem strony internetowej

Zapisz się na szkolenie
on-line za pośrednictwem
strony internetowej

Weź udział w szkoleniu bez wychodzenia z domu

Weź udział w szkoleniu
bez wychodzenia
z domu

Zdaj egzamin w bezpieczny sposób on-line

Zdaj egzamin
w bezpieczny
sposób on-line

Na wskazany adres e-mail wyślemy Ci certyfikat

Na wskazany adres
e-mail wyślemy
Ci certyfikat

Uprawnienia elektryka oraz pomiarowe Bielsko Biała Sprawdź kalendarz szkoleń

eMKa Szkolenia od lat organizuje i prowadzi kursy z zakresu uprawnień SEP do 1kV i powyżej, które są niezbędne do wykonywania pracy elektryka. Do kogo są skierowane szkolenia SEP Grupa 1? Przede wszystkim do osób zajmujących się lub planujących pracę przy eksploatacji lub/i dozorze urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. Są to urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej, urządzenia, instalacje i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV i/lub powyżej 1 kV, urządzenia elektrotermiczne, do elektrolizy, sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, elektryczne sieci trakcyjne, zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW.

Uczestnik kursu po zdanym egzaminie otrzymuje imienne świadectwo kwalifikacyjne E1 (eksploatacja) lub świadectwo kwalifikacyjne D1 (dozór). Na naszej stronie dostępny jest terminarz szkoleń i egzaminów: www.uprawnienia1kv.pl/terminarz-i-cennik.html Masz pytania? Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z działem obsługi Klienta eMKa Szkolenia.

Szkolenia energetyczne Bielsko Biała Fachowo i rzetelnie

Posiadamy 15-letnie doświadczenie na rynku szkoleń zawodowych. Kilka tysięcy przeszkolonych osób rocznie oraz jeszcze większa liczba wydanych świadectw kwalifikacji są dowodem profesjonalizmu i zaufania, jakim darzą nas Klienci i partnerzy biznesowi. Od lat organizujemy egzaminy państwowe oraz szkolenia pozwalające zdobyć uprawnienia w grupach G1, G2 i G3. Nieprzerwana, zgodna z przepisami Urzędu Regulacji Energetyki działalność naszej firmy, jak również przestrzeganie polskiego prawa, indywidualne podejście do potrzeb Klienta oraz wysoka zdawalność egzaminów sprawiają, że Klienci polecają nas innym. Z referencjami eMKa Szkolenia można się zapoznać na: www.uprawnienia1kv.pl/referencje.html

Szkolenia, kurs SEP do 1kV Wiedza i umiejętności praktyczne

Każdy, kto planuje rozpocząć pracę na stanowisku związanym z urządzeniami, instalacjami i sieciami elektroenergetycznymi, powinien wziąć udział w kursie, umożliwiającym uzyskanie niezbędnych uprawnień SEP. Zdobycie szerokiej wiedzy teoretycznej to jedno, niemniej równie ważne jest posiadanie konkretnych umiejętności praktycznych. Aby je zdobyć, wystarczy zapisać się na kurs elektryka-montażysty.

Kursanci – pod czujnym okiem instruktorów - zapoznają się m.in. z:

- budową, sposobami oznaczania, doboru oraz zastosowaniem kabli i przewodów

- osprzętem elektroinstalacyjnym, osprzętem modułowym łączeniowym i zabezpieczającym w instalacjach elektrycznych. Uczestnicy kursu, którzy zdobyli specjalistyczną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne mogą bez obaw przystąpić do egzaminu na uprawnienia elektryczne.

Uprawnienia gazowe Bielsko Biała Zdobądź uprawnienia gazowe

Firma eMKa Szkolenia specjalizuje się w prowadzeniu kursów umożliwiających zdobycie tzw. uprawnień SEP w Grupie 3. Na kurs mogą zapisać się osoby dorosłe zajmujące się obsługą, remontami, konserwacją, montażem i/lub pracami kontrolno-pomiarowymi w zakresie eksploatacji lub/i dozoru urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających gaz. Mowa m.in. o urządzeniach do produkcji paliw gazowych, urządzeniach do magazynowania paliw gazowych, generatorach gazu, przemysłowych odbiornikach paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW, sieci gazowej rozdzielczej o ciśnieniu nie wyższym niż i powyżej 0,5 MPa, urządzeniach i instalacjach gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa i powyżej 5 kPa, a także o turbinach gazowych.

Prowadzimy również szkolenia grupowe na terenie zakładu pracy. Informacji o organizacji szkoleń zakładowych udzielają nasi konsultanci pod numerami.

32 230 87 98..99   •   534 299 534   •   530 311 865 •   biuro@emkaszkolenia.pl