Kurs SEP G1 – uprawnienia elektryczne

eMKa Szkolenia prowadzi kursy pozwalające uzyskać uprawnienia SEP do 1kV i powyżej, które pomogą Ci w znalezieniu pracy na stanowisku elektryka lub w podobnych zawodach.

Uprawnienia SEP G1 – dla kogo?

Kurs SEP - uprawnienia elektryczne

Szkolenie SEP skierowane jest do osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie:

 • obsługi,
 • konserwacji,
 • remontów,
 • montażu,
 • kontrolno-pomiarowym

urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną oraz innych urządzeń elektroenergetycznych, tj.:

 • sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV
 • zespoły prądotwórcze
 • urządzenia elektrotermiczne
 • urządzenia do elektrolizy
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 • elektryczna sieć trakcyjna
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Eksploatacja a dozór

Rozporządzenie Ministra Gospodarki dzieli charakter prac na dwie kategorie:
 • Eksploatacja, przez którą rozumie się prace z zakresu obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym (świadectwo kwalifikacyjne E)
 • Dozór, przez który rozumie się kierowanie osobami wykonującymi czynności eksploatacyjne, a także stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (świadectwo kwalifikacyjne D).
Zapisując się na kurs SEP Grupa 1 w eMKa Szkolenia możesz wybrać, który rodzaj uprawnień chcesz uzyskać.

Egzamin SEP G1

Po ukończeniu kursu i zdaniu ustnego egzaminu uczestnik otrzymuje państwowe świadectwa kwalifikacji, wydane przez Komisję Kwalifikacyjną. Świadectwo kwalifikacji SEP ważne jest 5 lat.

Wymagania wobec uczestnika

Aby zapisać się na nasze szkolenie SEP G1 – uprawnienia elektryczne powinieneś spełniać następujące warunki:

 • posiadać podstawowe wiadomości z zakresu elektroenergetyki
 • ukończyć 18. rok życia.

Rozszerz swoje kwalifikacje wybierając inne kursy eMKa Szkolenia:

Prowadzimy również szkolenia grupowe na terenie zakładu pracy. Informacji o organizacji szkoleń zakładowych udzielają nasi konsultanci pod numerami.

32 230 87 98..99   •   534 299 534   •   530 311 865 •   biuro@emkaszkolenia.pl