Szkolenia, kurs SEP Gdańsk zdobądź praktyczną wiedzę i uprawnienia

Poszukują Państwo firmy z wieloletnim doświadczeniem, która umożliwi podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie tzw. uprawnień SEP? eMKa Szkolenia świadczy szeroki zakres usług edukacyjnych dla osób dorosłych, w tym kursy wraz z egzaminami Eksploatacji i Dozoru pozwalające nabyć następujące uprawnienia: G1 (uprawnienia elektryczne do 1 kV lub powyżej), G2 (uprawnienia grzewcze - również dla palaczy CO), G3 (uprawnienia gazowe).

Kurs sep na uprawnienia elektryczne do 1KV lub powyżej

(G1)

Kurs sep na uprawnienia elektryczne do 1KV lub powyżej

Uprawnienia grzewcze - również dla palaczy CO

(G2)

Uprawnienia grzewcze - również dla palaczy CO

Uprawnienia gazowe

(G3)

Uprawnienia gazowe

Proponujemy także kursy elektryka-montażysty dla początkujących, praktyczne szkolenia pomiarowe oraz dopasowane do potrzeb Klienta seminaria dokształcające. Firma eMKa Szkolenia współpracuje z doskonale wykwalifikowaną kadrą doświadczonych wykładowców oraz instruktorów, jak również z powołaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki komisją kwalifikacyjną.

Mapa Gdańsk

Szkolenie, kurs SEP z egzaminem na uprawnienia G1 (elektryczne), G2 (grzewcze/cieplne/energetyczne), G3 (gazowe G)

Szkolenie, kurs SEP z egzaminem na uprawnienia G1 (elektryczne), G2 (grzewcze/cieplne/energetyczne), G3 (gazowe G)

Oferujemy kursy SEP-owskie oraz egzaminy na uprawnienia grzewcze, elektryczne i gazowe w sprawdzonych formułach:

 • szkoleń stacjonarnych otwartych w Gdańsku, jak i w ponad 20 innych miastach na terenie Polski (zapisywać na nie mogą się pojedyncze osoby lub niewielkie grupy)
 • szkoleń stacjonarnych zamkniętych dla grup co najmniej 10-osobowych, gdzie forma szkoleń realizowana jest na indywidualne zlecenia firm, a kursy wraz z egzaminami na uprawnienia odbywają się na terenie całego kraju
 • szkoleń otwartych online w formie wideokonferencji przeprowadzanych codziennie w cyklach 3- godzinnych i kończących się egzaminami na uprawnienia G1, G2, G3 (na ten rodzaj kursów zapisują się zazwyczaj pojedyncze osoby lub niewielkie grupy pracowników)
 • szkoleń zamkniętych online w formie wideokonferencji, które odbywają się w dowolnym, ustalonym wspólnie z klientem terminie (forma dedykowana grupom zorganizowanym, co najmniej 10-osobowym; kurs może dotyczyć jednej lub wszystkich trzech grup uprawnień – G1, G2 i G3)
 • szkoleń w formie samokształcenia, bazujących na otrzymanych od firmy eMKa Szkolenia materiałach edukacyjnych, zakończonych egzaminem online w formie indywidualnego połączenia wideo z państwową komisją kwalifikacyjną

Wszystkie wymienione wyżej formy szkoleń skierowane są zarówno do osób ubiegających się o uprawnienia po raz pierwszy, jak i dla klientów odnawiającym świadectwa kwalifikacyjne G1, G2, G3.

Szkolenie, kurs SEP w Gdańsku Co musisz wiedzieć?

Firma eMKa Szkolenia daje klientom możliwość uczestnictwa w kursach ONLINE, przeprowadzanych w formie wideokonferencji pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry. Również dzięki udostępnionym przez nas profesjonalnym materiałom edukacyjnym tj. pliki elektroniczne i filmy szkoleniowe przygotowane przez naszych wykładowców, kursy odbywać mogą się w formie e-learningu, czyli indywidualnej nauki w domu. Równocześnie przeprowadzamy szkolenia stacjonarne w Gdańsku.

Aby zapisać się na kurs należy:

 • mieć ukończone 18 lat
 • wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie internetowej lub wyrazić chęć uczestnictwa wysyłając wiadomość e-mail za pośrednictwem poczty elektronicznej

Pracownik eMKa Szkolenia skontaktuje się z uczestnikami w celu ustalenia terminu oraz godziny szkolenia/egzaminu. Po zdanym egzaminie kursant otrzymuje państwowe imienne świadectwo kwalifikacji wydane przez komisję kwalifikacyjną.

Dlaczego warto zainwestować w kurs w Gdańsku?

W prężnie rozwijającym się sektorze elektrycznym, grzewczym oraz gazowym nieustannie rośnie zapotrzebowanie na doskonale wykształconą kadrę pracowniczą. Kwalifikacje, które zdobędzie szkolący się dzięki uczestnictwu w tzw. kursach SEP w Gdańsku są pożądane przez pracodawców, co otwiera przed nim szeroki wachlarz możliwości zawodowych.

Nasze kursy obejmujące swoją tematyką zarówno wiedzę teoretyczną, jak i praktykę gwarantują pozytywny wynik egzaminu końcowego. Jego uzyskanie poprawia pozycję kursanta na rynku pracy i daje realną szansę na zatrudnienie w branży elektroenergetycznej.

Terminarz szkoleń SEP Gdańsk

eMKa Szkolenia umożliwia uzyskanie świadectw
kwalifikacji w formie stacjonarnej oraz online.

Kursy energetyczne Gdańsk w wersji online

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów oprócz szkoleń stacjonarnych oferujemy również inne, w pełni nowoczesne i profesjonalne formy kształcenia. Kursy online, których zaletą jest możliwość łączenia się uczestników i prowadzącego poprzez dedykowany program do przeprowadzania wideokonferencji. Odbywa się to w ustalonych wcześniej przez nich terminach i godzinach. Ten typ kursów charakteryzuje wysoka interaktywność, realizowanie ćwiczeń grupowych, możliwość zadawania na bieżąco pytań co pomaga w rozwiewaniu pojawiających się podczas spotkania online wątpliwości. Oferujemy duży wybór terminów szkoleń – zarówno w dni robocze, jak i w soboty. Kurs kończy się egzaminem w formie indywidualnego połączenia wideo z komisją kwalifikacyjną.

E-learning, czyli samokształcenie. Ta forma nauki przeznaczona jest dla osób starającym się o odnowienie wcześniej posiadanych uprawnień elektroenergetycznych. Dużą zaletą tego typu kursów jest możliwość realizowania ich w dogodnym dla siebie czasie i tempie. Dzięki otrzymanym od nas materiałom edukacyjnym z zakresu konkretnej grupy uprawnień, uczestnik przygotowuje się indywidualnie do egzaminu online, a następnie w dogodnym dla siebie terminie do niego przystępuje (termin ustalany jest indywidualnie z klientem). Egzaminy online przed komisją kwalifikacyjną odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 9:00- 13:00 i 18:00-20:00; trwają ok. 10 min./os.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą eMKa Szkolenia, która dostępna jest na naszej stronie internetowej. W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Wolisz szkolenie SEP online? Chcesz zdać egzamin bez wychodzenia z domu?

Zapisz się na szkolenie on-line za pośrednictwem strony internetowej

Zapisz się na szkolenie
on-line za pośrednictwem
strony internetowej

Weź udział w szkoleniu bez wychodzenia z domu

Weź udział w szkoleniu
bez wychodzenia
z domu

Zdaj egzamin w bezpieczny sposób on-line

Zdaj egzamin
w bezpieczny
sposób on-line

Na wskazany adres e-mail wyślemy Ci certyfikat

Na wskazany adres
e-mail wyślemy
Ci certyfikat

Uprawnienia elektryka oraz pomiarowe Gdańsk Sprawdź kalendarz szkoleń

eMKa Szkolenia to firma z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu kursów z zakresu tzw. uprawnień SEP do 1kV i powyżej, których posiadanie jest wymagane do wykonywania pracy elektryka. Do osób zajmujących się lub planujących pracę przy eksploatacji lub/i dozorze urządzeń, instalacji bądź sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną skierowane są szkolenia SEP Grupa 1.

Dotyczą one m.in.:

 • urządzeń prądotwórczych przyłączonych do krajowej sieci elektroenergetycznej, - urządzeń, instalacji i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV i/lub powyżej 1 kV
 • urządzeń elektrotermicznych, do elektrolizy, zespołach prądotwórczych o mocy powyżej 50 kW
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 • elektrycznej sieci trakcyjnej

Imienne świadectwo kwalifikacyjne E1 (eksploatacja) lub świadectwo kwalifikacyjne D1 (dozór) otrzymuje uczestnik po zdanym egzaminie końcowym.

Szkolenia energetyczne Gdańsk Fachowo i rzetelnie

Doświadczenie, profesjonalizm i zaufanie Klientów, to niezachwiany fundament 15-letniej obecności firmy eMKa Szkolenia na rynku kursów zawodowych. O naszej skuteczności świadczy kilka tysięcy przeszkolonych osób w każdym roku kalendarzowym oraz jeszcze większa liczba wydanych świadectw kwalifikacji. Dzięki wieloletniej współpracy z największymi przedsiębiorstwami w Polsce udało się nam wypracować atrakcyjną i profesjonalną ofertę dla szerokiego grona kursantów. Szkolenia pozwalające zdobyć uprawnienia w grupach G1, G2 i G3 oraz organizacja egzaminów państwowych i przygotowujących do nich, to nasza specjalizacja.

Dzięki temu, że eMKa Szkolenia kojarzona jest z:

 • stałą i zgodną z przepisami Urzędu Regulacji Energetyki działalnością
 • przestrzeganiem polskiego prawa
 • indywidualnym podejściem do potrzeb klienta
 • doskonałą jakością kształcenia
 • wysoką zdawalnością egzaminów

Szkolenia, kurs SEP do 1kV Wiedza i umiejętności praktyczne

Warunkiem uzyskania przez osobę dorosłą niezbędnych uprawnień, które wymagane są przy pracy z urządzeniami, instalacjami i sieciami elektroenergetycznymi jest pozytywny wynik egzaminu. Udział kursanta w praktycznym szkoleniu elektryka-montażysty umożliwi mu zdobycie gruntownej wiedzy teoretycznej, ale co najważniejsze również doświadczenia praktycznego.

Uczestnicy, pod okiem instruktorów współpracujących z eMKa Szkolenia, nabędą wiedzę dotyczącą m.in.:

 • sposobu oznaczania, budowy, doboru oraz zastosowanie kabli i przewodów
 • osprzętu elektroinstalacyjnego
 • osprzętu modułowego łączeniowego i zabezpieczającego w instalacjach elektrycznych

Uprawnienia gazowe Gdańsk Zdobądź uprawnienia gazowe

eMKa Szkolenia prowadzi kursy umożliwiające zdobycie tzw. uprawnień SEP w Grupie 3. Skierowane są one do osób zajmujących się:

 • remontami
 • montażem
 • obsługą
 • konserwacją
 • pracami kontrolno-pomiarowymi w zakresie eksploatacji lub/i dozoru urządzeń, sieci wytwarzających i instalacji, przesyłających, przetwarzających i zużywających gaz

Do urządzeń tego typu zalicza się:

 • generatory gazu
 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 • urządzenia do produkcji paliw gazowych
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż i powyżej 0,5 MPa
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 • urządzenie i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa i powyżej 5 kPa
 • turbiny gazowe

Prowadzimy również szkolenia grupowe na terenie zakładu pracy. Informacji o organizacji szkoleń zakładowych udzielają nasi konsultanci pod numerami.

32 230 87 98..99   •   534 299 534   •   530 311 865 •   biuro@emkaszkolenia.pl