Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, jak odnowić swoje uprawnienia SEP? To pytanie staje się coraz bardziej istotne dla wielu profesjonalistów w branży energetycznej. W EMKA Szkolenia, mamy dla Ciebie rozwiązanie.

Zakres uprawnień ustalany jest wraz z komisją kwalifikacyjną podczas egzaminu na podstawie wniosku o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji/dozoru w grupie G1 wypełnianego przez uczestnika. Uprawnienia elektryczne, jakie można uzyskać biorąc udział w szkoleniu wraz z egzaminem państwowym, dotyczyć mogą prac związanych z obsługą, konserwacją, remontami i/lub montażem urządzeń, jak również prac kontrolno-pomiarowych w instalacjach i sieciach elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, takich jak:

Kursy elektroenergetyczne eMKa Szkolenia odbywają się stacjonarnie w wybranych miastach Polski. Aktualnie szkolenia SEP wraz z egzaminami na uprawnienia elektryczne, grzewcze i gazowe organizowane są w poniedziałki i środy w Gliwicach, w czwartki w Białymstoku i w piątki w Łodzi o 16:00. Jednocześnie cały czas - od poniedziałku do soboty - odbywają się szkolenia i egzaminy online.

Szkolenia na uprawnienia G1, G2 i G3 realizowane przez eMKa Szkolenia odbywają się zarówno stacjonarnie, jak i online. Niezależnie od formy zapisu dokonać można poprzez stronę internetową www.uprawnienia1kv.pl, wchodząc w zakładkę „Terminarz i cennik” i wybierając interesującą Państwa formę szkolenia: wideokonferencję, samokształcenie (e-learning) lub szkolenie stacjonarne w wybranym mieście, po czym klikając „Zapisz się”. W formularzu zgłoszeniowym należy zaznaczyć datę szkolenia wraz z egzaminem, zakres uprawnień o jakie chcą się Państwo ubiegać oraz podać dane uczestnika szkolenia wraz z danymi do faktury. W szkoleniach mogą uczestniczyć zarówno pracownicy firm, jak i osoby prywatne. W tym drugim przypadku otrzymują Państwo fakturę imienną na adres mailowy podany w zgłoszeniu. Zarówno cena szkolenia, jak i egzaminu zwolniona jest z podatku VAT.

Ceny kursów różnią się od siebie w zależności od operatora i formy szkolenia, a także kwalifikacji kadry dydaktycznej oraz jakości materiałów edukacyjnych, jakie otrzymują uczestnicy szkoleń. Nie bez wpływu na koszt pozostają również poziom, fachowość i sprawność obsługi klienta.

W eMKa Szkolenia stawiamy na relacje z klientami - zarówno indywidualnymi, jak i firmowymi, a także na tempo i sprawność realizacji usług szkoleniowych. Proponujemy trzy rodzaje kursów - stacjonarny, online w formie wideokonferencji i samokształcenie. Niezależnie od formy szkolenie kończy się egzaminem na uprawnienia przed komisją kwalifikacyjną. Opłata egzaminacyjna jest opłatą stałą i w 2021 roku wynosi 280 zł za każdy złożony wniosek egzaminacyjny. W każdej z grup uprawnień - G1, G2 i G3 - można ubiegać się o dwa rodzaje uprawnień – eksploatacyjne i dozorowe. Opłata egzaminacyjna może zatem wynieść 280 lub 560 zł w każdej z grup w zależności od tego, o jakie uprawnienia będziemy się ubiegać.

Ogłoszenie pandemii COVID-19 wymusiło na komisjach kwalifikacyjnych, organizatorach kursów zawodowych, a przede wszystkim na ustawodawcy konieczność umożliwienia zdobycia, odnowienia lub rozszerzenia państwowych uprawnień zawodowych w inny niż dotychczas sposób. Kursy i egzaminy stacjonarne zastąpiono więc szkoleniami online i egzaminami w tej samej formie. Jak zatem uzyskać uprawnienia SEP?

Szkolenia i egzaminy na uprawnienia SEP organizowane są obecnie zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. Obie formy narzucają na organizatorów pewne wymagania - zarówno od strony organizacyjnej, jak i formalnej - związane z panującą pandemią koronawirusa.

Szkolenia tzw. SEP realizowane przez eMKa Szkolenia odbywają się w kilku formach do wyboru. W przypadku kursu stacjonarnego egzamin na uprawniania SEP odbywa się bezpośrednio po szkoleniu. Od 16:00 do 19:00 uczestniczą Państwo w wykładzie dotyczącym uprawnień elektrycznych, grzewczych i gazowych, a następnie przystępują do państwowego egzaminu eksploatacji/dozoru, który ma formę ustną i trwa ok. 10-15 minut. Długość egzaminu uzależniona jest m.in. od ilości uprawnień, o jakie się Państwo ubiegają. Może to być jeden egzamin, a może być ich nawet sześć... jeśli zapragną posiadać uprawniania zarówno eksploatacji, jak i dozoru we wszystkich grupach G1, G2 i G3, czyli elektrycznej, grzewczej/energetycznej i gazowej.

Chcąc ubiegać się uprawnienia elektryczne, grzewcze lub gazowe warto wziąć pod uwagę do wykonywania jakiego rodzaju prac będą nam one potrzebne. Od tego zależy bowiem rodzaj egzaminów, do których przystąpimy. Niezależnie od grupy uprawnień – G1, G2 czy G3 – można ubiegać się o uprawnienia eksploatacji i/lub dozoru. Na czym polega różnica?

O uprawnienia eksploatacyjne ubiegamy się wtedy, kiedy wykonywane przez nas prace polegają na obsłudze, konserwacji, remoncie, montażu lub czynnościach kontrolno-pomiarowych w urządzeniach, instalacjach i sieciach – elektrycznych, energetycznych lub gazowych - wyszczególnionych w świadectwie kwalifikacyjnym E w postaci punktów od 1 do 10*.

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, jak odnowić swoje uprawnienia SEP? To pytanie staje się coraz bardziej istotne dla wielu profesjonalistów w branży energetycznej. W EMKA Szkolenia, mamy dla...

Czytaj więcej...

Zakres uprawnień ustalany jest wraz z komisją kwalifikacyjną podczas egzaminu na podstawie wniosku o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji/dozoru w grupie G1 wypełnianego przez...

Czytaj więcej...

Kursy elektroenergetyczne eMKa Szkolenia odbywają się stacjonarnie w wybranych miastach Polski. Aktualnie szkolenia SEP wraz z egzaminami na uprawnienia elektryczne, grzewcze i gazowe organizowane są w...

Czytaj więcej...

Szkolenia na uprawnienia G1, G2 i G3 realizowane przez eMKa Szkolenia odbywają się zarówno stacjonarnie, jak i online. Niezależnie od formy zapisu dokonać można poprzez stronę internetową...

Czytaj więcej...

Ceny kursów różnią się od siebie w zależności od operatora i formy szkolenia, a także kwalifikacji kadry dydaktycznej oraz jakości materiałów edukacyjnych, jakie otrzymują uczestnicy szkoleń. Nie...

Czytaj więcej...

Ogłoszenie pandemii COVID-19 wymusiło na komisjach kwalifikacyjnych, organizatorach kursów zawodowych, a przede wszystkim na ustawodawcy konieczność umożliwienia zdobycia, odnowienia lub...

Czytaj więcej...

Szkolenia tzw. SEP realizowane przez eMKa Szkolenia odbywają się w kilku formach do wyboru. W przypadku kursu stacjonarnego egzamin na uprawniania SEP odbywa się bezpośrednio po szkoleniu. Od 16:00 do...

Czytaj więcej...

Chcąc ubiegać się uprawnienia elektryczne, grzewcze lub gazowe warto wziąć pod uwagę do wykonywania jakiego rodzaju prac będą nam one potrzebne. Od tego zależy bowiem rodzaj egzaminów, do których...

Czytaj więcej...

Prowadzimy również szkolenia grupowe na terenie zakładu pracy. Informacji o organizacji szkoleń zakładowych udzielają nasi konsultanci pod numerami.

32 230 87 98..99   •   534 299 534   •   530 311 865 •   biuro@emkaszkolenia.pl