Kurs SEP G1 - uprawnienia elektryczne

Nasza firma prowadzi kursy pozwalające uzyskać uprawnienia SEP do 1kV i powyżej, które pomogą Ci w znalezieniu pracy jako elektryk, lub w podobnych zawodach.

Uprawnienia SEP G1 - dla kogo?

Kurs SEP - uprawnienia elektryczne

Szkolenie SEP skierowane jest do osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych w zakresie:

 • obsługi,
 • konserwacji,
 • remontów,
 • montażu,
 • kontrolno-pomiarowym

dla urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energie elektryczną oraz innych urządzeń elektroenergetycznych m.in

 • sieci, urządzenia i instalacje o napięciu do i powyżej 1 kV
 • zespoły prądotwórcze
 • urządzenia elektrotermiczne
 • urządzenia do elektrolizy
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowy
 • sieci trakcyjnej
 • oświetlenia ulicznego

Eksploatacja a dozór

Rozporządzenie Ministra Gospodarki dzieli charakter prac na dwie kategorie;
Eksploatacja:prace z zakresu obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym (Świadectwo kwalifikacyjne E)
Dozór: kierowanie osobami wykonującymi czynności eksploatacyjne, a także stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Świadectwo kwalifikacyjne D)
Zapisując się na kurs SEP Grupa 1 w eMKa szkolenia możesz wybrać które uprawnienia chcesz nabyć.

Egzamin SEP G1

Po ukończeniu kursu i zdaniu ustnego egzaminu uczestnik otrzymuje państwowe świadectwa kwalifikacji, wydane przez Komisję Kwalifikacyjną. Świadectwo kwalifikacji SEP jest ważne przez 5 lat

Wymagania dla uczestnika

Aby zapisać się na nasze szkolenie SEP G1 - uprawnienia elektryczne powinieneś spełniać następujące warunki:

 • podstawowe wiadomości z zakresu elektroenergetyki
 • ukończony 18 rok życia

Zwiększ swoje kwalifikacje wybierając również inne kursy:

Prowadzimy również szkolenia grupowe na terenie zakładu pracy. Informacji o organizacji szkoleń zakładowych udzielają nasi konsultanci pod numerami.

32 230 87 98..99   •   534 299 534   •   530 311 865 •   biuro@emkaszkolenia.pl