Kurs SEP G2 – uprawnienia energetyczne

eMKa Szkolenia prowadzi kursy pozwalające uzyskać uprawnienia SEP Grupa 2, również dla palaczy CO.

Uprawnienia SEP G2 – dla kogo?

Kurs SEP - uprawnienia energetyczne

Szkolenie SEP skierowane jest do osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem instalacji i sieci cieplnych w zakresie:

 • obsługi,
 • konserwacji,
 • remontów,
 • montażu,
 • kontrolno-pomiarowym

urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych, tj.:

 • kotły parowe oraz wodnena paliwa stałe, płynne i gazowe
 • sieci i instalacje cieplne
 • wymienniki ciepła
 • piece przemysłowe
 • turbiny parowe i wodne
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy
 • sprężarki.

Eksploatacja a dozór

Rozporządzenie Ministra Gospodarki dzieli charakter prac na dwie kategorie:
 • Eksploatacja, przez którą rozumie się prace z zakresu obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowe (świadectwo kwalifikacyjne E)
 • Dozór, przez który rozumie się kierowanie osobami wykonującymi czynności eksploatacyjne, a także stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (świadectwo kwalifikacyjne D).
Zapisując się na kurs SEP Grupa 2 w eMKa szkolenia możesz wybrać, które uprawnienia chcesz nabyć.

Egzamin SEP G2

Po ukończeniu kursu i zdaniu ustnego egzaminu uczestnik otrzymuje państwowe świadectwo kwalifikacji, wydane przez Komisję Kwalifikacyjną. Świadectwo kwalifikacji SEP jest ważne przez 5 lat.

Wymagania wobec uczestnika

Aby zapisać się na szkolenie SEP G2 – uprawnienia elektryczne musisz mieć skończone 18 lat.

Rozszerz swoje kwalifikacje wybierając inne kursy eMKa Szkolenia:

Prowadzimy również szkolenia grupowe na terenie zakładu pracy. Informacji o organizacji szkoleń zakładowych udzielają nasi konsultanci pod numerami.

32 230 87 98..99   •   534 299 534   •   530 311 865 •   biuro@emkaszkolenia.pl