Kurs SEP G3 - uprawnienia gazowe

Nasza firma prowadzi kursy pozwalające uzyskać uprawnienia SEP Grupa 3, które zwiększą Twoją wartość na rynku pracy.

Uprawnienia SEP G3 - dla kogo?

Kurs SEP -uprawnienia gazowe

Szkolenie SEP skierowane jest do osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem instalacji i sieci gazowych w zakresie:

 • obsługi,
 • konserwacji,
 • remontów,
 • montażu,
 • kontrolno-pomiarowym

dla urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających gaz oraz m.in:

 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 • sieci gazowe do 0,5 MP i powyżej
 • urządzenia i instalacje gazowe
 • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa oraz powyżej 5 kPa
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 • turbiny gazowe

Eksploatacja a dozór

Rozporządzenie Ministra Gospodarki dzieli charakter prac na dwie kategorie;
Eksploatacja:prace z zakresu obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym (Świadectwo kwalifikacyjne E)
Dozór: kierowanie osobami wykonującymi czynności eksploatacyjne, a także stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Świadectwo kwalifikacyjne D)
Zapisując się na kurs SEP Grupa 2 w eMKa szkolenia możesz wybrać które uprawnienia chcesz nabyć.

Egzamin SEP G3

Po ukończeniu kursu i zdaniu ustnego egzaminu uczestnik otrzymuje państwowe świadectwa kwalifikacji, wydane przez Komisję Kwalifikacyjną. Świadectwo kwalifikacji SEP jest ważne przez 5 lat

Wymagania dla uczestnika

Aby zapisać się na nasze szkolenie SEP G2 - uprawnienia elektryczne musisz mieć skończone 18 lat

Zwiększ swoje kwalifikacje wybierając również inne kursy:

Prowadzimy również szkolenia grupowe na terenie zakładu pracy. Informacji o organizacji szkoleń zakładowych udzielają nasi konsultanci pod numerami.

32 230 87 98..99   •   534 299 534   •   530 311 865 •   biuro@emkaszkolenia.pl