Szkolenie Pomiarowe

Kurs skierowany do osób zajmujących się eksploatacją lub/i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetyczne w zakresie prac kontrolno-pomiarowym, dla urządzeń wytwarzających, przetwarzające, przesyłające i zużywające energie elektryczną oraz inne urządzenia elektroenergetyczne.

Oferta skierowana do osób, które chcą uzyskać pomiary po raz pierwszy!

Osoby odnawiające uprawnienia pomiarowe, powinny odbyć kurs podstawowy (G1 - tu można zrobić przekierowanie do G1)

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje państwowe świadectwa kwalifikacji, wydane przez Komisję Kwalifikacyjną.

Prowadzimy również szkolenia grupowe na terenie zakładu pracy. Informacji o organizacji szkoleń zakładowych udzielają nasi konsultanci pod numerami.

32 230 87 98..99   •   534 299 534   •   530 311 865 •   biuro@emkaszkolenia.pl